• Tel: 0917 916 628
  • Email: tkd.gbn@gmail.com

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Lượt xem: 1293

GBNLED–HB07

Mã sản phẩm : gbnled-hb07

Đèn led GBN cho hiệu quả phát quang cao, tiết kiệm điện. Hiệu quả phát quang hơn 90% so với loại đèn sợi đốt truyền thống và tiết kiệm điện lên đến trên 50%.

Giá liên hệ
Số lượng:

Sản phẩm liên quan

GBNLED–HB06

Giá liên hệ

GBNLED–HB04

Giá liên hệ

GBNLED–HB03

Giá liên hệ

GBNLED–HB02

Giá liên hệ

GBNLED–HB01

Giá liên hệ

GBNLED-ST03

Giá liên hệ

GBNLED-ST02

Giá liên hệ

GBNLED-ST01

Giá liên hệ

GBNLED-FL06

Giá liên hệ

GBNLED-FL04

Giá liên hệ

GBNLED-FL03

Giá liên hệ

GBNLED-FL02

Giá liên hệ

GBNLED-FL01

Giá liên hệ

GBNLED-T8FN

Giá liên hệ

GBNLED-T8U

Giá liên hệ

GBNLED-T8V

Giá liên hệ

GBNLED-T8AT

Giá liên hệ

GBNLED-T8CT

Giá liên hệ

GBNLED-T8CN

Giá liên hệ

GBNLED-T8

Giá liên hệ

GBNLED-T8F

Giá liên hệ

GBNLED-PNLN

Giá liên hệ

GBN-LEDPNAT

Giá liên hệ