• Tel: 0917 916 628
  • Email: tkd.gbn@gmail.com

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG ĐÈN LED GBN

  17/06/2021

 

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG ĐÈN LED GBN

Đất nước ngày càng phát triển, nhu cầu về năng lượng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân ngày càng cao. Tuy nhiên, việc xây dựng mới các công trình nguồn và lưới điện gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó là các nguồn nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện như, than đá, dầu khí, nguồn nước… cũng ngày càng cạn kiệt. Trong hoàn cảnh đó, các giải pháp về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp có tính khả thi cao.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 các sản phẩm đèn Led phải dán tem nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiếu và lộ trình thực hiện theo Quyết định số 04/2017/QD-TTg ngày 09 tháng 03 năm 2017. Căn cứ thông tư số 36/20 16/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của bộ công thương.

Mẫu nhãn và qui cách ghi thông tin nhãn theo hướng dẫn phụ lục 2 và thông tư số 36

Vì lý do đó tiêu chuẩn đèn chiếu sáng ngày càng hướng về chuẩn và đạt những yêu cầu an toàn cho sản phẩm.GBN đơn vị cung cấp đèn led  tiết kiệm điện số một việt nam tự hào mang đến các sản phẩm đèn led tiết kiệm năng lượng cho hiệu suất phát quang cao,  đều đạt yêu cầu kiểm nghiệm nghiêm ngặt và yêu cầu của các bộ ban ngành đề ra

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 11844:2017 ĐÈN LED – Hiệu suất năng lượng. MEPS là hiệu suất năng lượng tối thiểu, đơn vị đăng ký công bố phải thực hiện công bố lại khi tiêu chuẩn quốc gia thay đổi

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả