• Tel: 0917 916 628
  • Email: tkd.gbn@gmail.com

Chính sách nhân sự

  23/02/2017

CHÍNH SÁCH CHUNG

   Tại GBN chính sách trọng dụng nhân tài luôn được coi trọng và đề cao, những cố gắng và nỗ lực của từng cá nhân đều được công ty ghi nhận và được hiện thực hoá thông qua các chính sách cụ thể. Việc bố trí đúng người, đúng việc để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực, sở trường của mình đồng thời có chế độ đãi ngộ tương xứng là nguyên tắc trong chính sách về nhân sự của công ty.

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

   GBN rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một môi trường làm việc thực sự vui vẻ và hạnh phúc.

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ CỦA  GBN ĐƯỢC XÂY DỰNG CĂN CỨ TRÊN CÁC TIÊU CHÍ:

1.       Tương xứng với kết quả công việc, giá trị đóng góp cho GBN

2.       Cạnh tranh theo thị trường

3.       Khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc 

4.       Công bằng và minh bạch.

HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ IMPAC ĐƯỢC PHÂN THÀNH 4 LOẠI GỒM:

1.       Lương: Lương sản xuất kinh doanh (12 tháng), lương tháng thứ 13 được thưởng vào Tết Âm lịch.

2.       Phụ cấp: Đi lại, điện thoại di động, trách nhiệm, thâm niên công tác.

3.       Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và theo thành tích thực hiện dự án/công việc

4.       Phúc lợi xã hội: Bảo hiểm xã hội / y tế /thất nghiệp.

CHĂM  SÓC SỨC KHỎE

1.       Kiểm tra sức khỏe định kỳ miễn phí 01 lần/năm.

2.       Chế độ nghỉ mát hằng năm cho nhân viên và gia đình chi phí hỗ trợ từ công ty.

 

Comment