• Tel: 0917 916 628
  • Email: tkd.gbn@gmail.com
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
Lượt truy cập
  • 2
  • 54
  • 1,516,713

Lĩnh vực hoạt động

  23/02/2017

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 1. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN KIÊM GIÁM ĐỐC: Ông Vũ Quang Khánh. Ông Vũ Quang Khánh sinh năm 1977, Quản trị kinh doanh, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo và quản lý 2. ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN: Bà Bùi Thị Huyền Trang.