• Tel: 0917 916 628
  • Email: tkd.gbn@gmail.com
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
Lượt truy cập
  • 2
  • 219
  • 1,512,043

Giới thiệu

  Hiện nay, GBN hợp tác với nhiều hãng thiết bị nổi tiếng trên thế giới để phân phối các sản phẩm thiết bị điện như:

  • Hãng Sino
  • Hãng Cadi-sun
  • Hãng Paragon
  • Hãng LS
  • Hãng Philips
Hiển thị

Giới thiệu

Danh mục đang cập nhật!